Πρόσληψη μέλους ΕΛΙΔΕΚ

Καταχωρήθηκε από τον χρήστη στις 23 Οκτώβριος 2017, στις 15 : 29 ΜΜ Print

Πρόσληψη μέλους ΕΛΙΔΕΚ

Πρόσληψη για μία (1) θέση μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), στον τομέα των μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, ανακοινώνει το Ίδρυμα.
Οι υποψήφιοι ή οι προτεινόμενοι ως υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση και τα επισυναπτόμενα της στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info @ elidek.gr αναγράφοντας απαραίτητα στον τίτλο του μηνύματος «Υποβολή Υποψηφιότητας για το ΕΣ του ΕΛΙΔΕΚ». Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: α) συνοπτικό υπόμνημα, στο οποίο υποψήφιος παρουσιάζει συνοπτικά τους λόγους ενδιαφέροντός του για τη θέση μέλους του ΕΣ του ΕΛΙΔΕΚ, β) αναλυτικό βιογραφικό στο οποίο μεταξύ άλλων να αναγράφονται τα εξής: ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, website, σπουδές, υποτροφίες και βραβεία, εμπειρία και θέσεις στον ακαδημαϊκό – ερευνητικό τομέα (δημόσιο και ιδιωτικό, της ημεδαπής και της αλλοδαπής), συμμετοχή σε διεθνείς επιτροπές, διοικητικά συμβούλια, επαγγελματικούς οργανισμούς και αρμοδιότητες σε αυτά, γ) αναλυτικό πίνακα των επιστημονικών και λοιπών δημοσιεύσεων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των συμμετοχών σε συνέδρια.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στους δικτυακούς τόπους του Ελ.Ιδ.Ε.Κ. (http://www.elidek.gr/) της ΓΓΕΤ ( http :// www. gsrt. gr/), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ( www. minedu. gov.gr, erevna.minedu.gov.gr) και του Euraxess ( https :// euraxess. ec. europa. eu/).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ , , , , , , , , ,

Related Posts

Comments are closed.Η «ΔΕΣΜΕΥΣΗ» (ψηφιακή εφημερίδα) θα ενημερώνει
τους αναγνώστες της σε Ελλάδα και εξωτερικό με συνέπεια, σε όποιες πολιτικές και οικονομικές αλλαγές προκύψουν.

Στόχος είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν το ψηφιακό έντυπο και να αναγνωρίσουν την δημοσιογραφική έρευνα για να μπορούν να αγγίξουν όλες τις πτυχές της αλήθειας.


Η αρχή της δημοσιογραφίας είναι "όλα στο φώς" και ο αναγνώστης θα κρίνει και θα διαπιστώσει τα πραγματικά γεγονότα.

«Πρώτα Θέματα»
Επιπροσθέτως μέσω της εφημερίδας θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή τα «Πρώτα Θέματα». Πρόκειται για τις κυριότερες ειδήσεις της βδομάδας.