Νέα ευρωπαϊκή στρατιωτική κινητικότητα

Καταχωρήθηκε από τον χρήστη στις 14 Νοέμβριος 2017, στις 12 : 40 ΜΜ Print

Νέα ευρωπαϊκή στρατιωτική κινητικότητα

Σειρά δράσεων για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότειναν στις 10 Νοεμβρίου 2017, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος υλοποιούν τη δέσμευση να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την οικοδόμηση μιας Ένωσης που προστατεύει.
«Οι Ευρωπαίοι πολίτες κατανοούν ότι μόνον από κοινού, ως Ένωση, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας στον τομέα της ασφάλειας. Η συνεργασία τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τους εταίρους μας έχει καταστεί απαραίτητη. Το αίτημα προς τα κράτη μέλη μας για συντονισμό και συνεργασία στον τομέα της άμυνας αυξάνεται διαρκώς. Έτσι, ενόσω θα προχωρούμε με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία για να καταστεί αποτελεσματικότερη η άμυνά μας, έχουμε επίσης αποφασίσει να ενισχύσουμε περαιτέρω τη στρατιωτική κινητικότητα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ,» δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Φεντερίκα Μογκερίνι.
Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Βιολέτα Μπουλτς δήλωσε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σύγχρονο δίκτυο μεταφορών που εξυπηρετεί τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Οι ανάγκες αυτές μπορούν επίσης να είναι στρατιωτικής φύσεως. Η ταχεία μετακίνηση του στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού παρεμποδίζεται από φυσικά, νομικά και ρυθμιστικά εμπόδια. Αυτό δημιουργεί ανεπάρκειες στις δημόσιες δαπάνες, καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες και, κυρίως, μεγαλύτερη τρωτότητα. Είναι πλέον καιρός να μεγιστοποιήσουμε τις πολιτικές και τις στρατιωτικές συνέργειες και μέσω του δικτύου μεταφορών μας, με τρόπο αποτελεσματικό και βιώσιμο.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ , , , , ,

Related Posts

Comments are closed.Η «ΔΕΣΜΕΥΣΗ» (ψηφιακή εφημερίδα) θα ενημερώνει
τους αναγνώστες της σε Ελλάδα και εξωτερικό με συνέπεια, σε όποιες πολιτικές και οικονομικές αλλαγές προκύψουν.

Στόχος είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν το ψηφιακό έντυπο και να αναγνωρίσουν την δημοσιογραφική έρευνα για να μπορούν να αγγίξουν όλες τις πτυχές της αλήθειας.


Η αρχή της δημοσιογραφίας είναι "όλα στο φώς" και ο αναγνώστης θα κρίνει και θα διαπιστώσει τα πραγματικά γεγονότα.

«Πρώτα Θέματα»
Επιπροσθέτως μέσω της εφημερίδας θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή τα «Πρώτα Θέματα». Πρόκειται για τις κυριότερες ειδήσεις της βδομάδας.