Κατάθεση αιτήσεων αδειοδότησης καναλιών

Καταχωρήθηκε από τον χρήστη στις 11 Ιανουάριος 2018, στις 16 : 28 ΜΜ Print

Κατάθεση αιτήσεων αδειοδότησης καναλιών

Πέντε ιδιοκτήτες καναλιών (Alpha. Star, ANT1, Έψιλον, ΣΚΑΪ) και ο Γιομπαζολιάς με την νέα εταιρεία Ελληνική Τηλεόραση (κύπριου μετόχου) κατέθεσαν αιτήσεις για την νέα αδειοδότηση.
Οι αιτήσεις θα αποσφραγιστούν την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018.
Ο νόμος το 2017 για την εναπομένουσα άδεια προβλέπει:
Σε περίπτωση που ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού των δημοπρατούμενων αδειών, κάθε ένας από αυτούς ανακηρύσσεται αυτοδικαίως προσωρινός υπερθεματιστής για τη χορήγηση μίας άδειας στην ορισθείσα τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. Τυχόν εναπομένουσες άδειες επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά από το ΕΣΡ με την ίδια τιμή εκκίνησης για την ίδια κατηγορία αδειών, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της επόμενης προκήρυξης για τη χορήγηση άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου έχει εκδηλωθεί έμπρακτο ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον υποψήφιο με την κατάθεση στο ΕΣΡ σχετικής αίτησης που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, ισόποση με εκείνη που έχει οριστεί για την συμμετοχή στην προηγούμενη αδειοδοτική διαδικασία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του παραπάνω χρονικού ορίου, τυχόν εναπομένουσες άδειες αποδεσμεύονται για την προκήρυξη άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου.
Η διαδικασία των προηγούμενων δύο εδαφίων τηρείται αναλόγως και σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, λόγω μηδενικής προσέλευσης υποψηφίων.
Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και σε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας αδειούχου παρόχου περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγω.
Ο παραπάνω νόμος δίνει δικαίωμα στους καινούργιους μετόχους του MEGA μέχρι τη τρίμηνη ολοκλήρωση της διαδικασίας να καταθέσουν με νέα εταιρεία αίτηση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ , , , , , , , ,

Related Posts

Comments are closed.Η «ΔΕΣΜΕΥΣΗ» (ψηφιακή εφημερίδα) θα ενημερώνει
τους αναγνώστες της σε Ελλάδα και εξωτερικό με συνέπεια, σε όποιες πολιτικές και οικονομικές αλλαγές προκύψουν.

Στόχος είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν το ψηφιακό έντυπο και να αναγνωρίσουν την δημοσιογραφική έρευνα για να μπορούν να αγγίξουν όλες τις πτυχές της αλήθειας.


Η αρχή της δημοσιογραφίας είναι "όλα στο φώς" και ο αναγνώστης θα κρίνει και θα διαπιστώσει τα πραγματικά γεγονότα.

«Πρώτα Θέματα»
Επιπροσθέτως μέσω της εφημερίδας θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή τα «Πρώτα Θέματα». Πρόκειται για τις κυριότερες ειδήσεις της βδομάδας.