Ενοποίηση τραπεζικού τομέα

Καταχωρήθηκε από τον χρήστη στις 1 Νοέμβριος 2017, στις 09 : 37 ΠΜ Print

Ενοποίηση τραπεζικού τομέα

Ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων στον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 25% μεταξύ του 2008 και του 2016, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το οικονομικό έτος 2017 που δημοσιεύτηκε σήμερα. Σε μη ενοποιημένη βάση, ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων στο τέλος του 2016 ανήλθε σε 5.073, μειώνοντας από 5.474 στο τέλος του 2015. Σε ενοποιημένη βάση (δηλαδή οντότητες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο υπολογίζονται ως ένα), υπήρχαν 2.290 πιστωτικά ιδρύματα στο τέλος του 2016, από 2,379 στο τέλος του 2015 και 2,904 το 2008. Μόνο το 2016 έκλεισαν 6.939 υποκαταστήματα τραπεζών.
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των εγχώριων τραπεζών της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 24,2 τρισεκατομμύρια ευρώ σε ενοποιημένη βάση στο τέλος του 2016, αύξηση 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και μείωση κατά 14% σε σύγκριση με το 2008. Το 2016, το συνολικό τραπεζικό δανεισμό αυξήθηκε σε μέτρια ρυθμό 1%. Το μερίδιο των χρεογράφων στα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού τομέα εξακολούθησε να συρρικνώνεται, αντανακλώντας τη μειωμένη κατοχή εγχώριων κρατικών ομολόγων σε πολλές χώρες της ζώνης του ευρώ μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ. Όσον αφορά το παθητικό, η τάση για μεγαλύτερη εξάρτηση από τη χρηματοδότηση καταθέσεων κέρδισε έλξη το 2016, καθώς το μέσο μερίδιο των καταθέσεων πελατών στις συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε 52%.
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών της ζώνης του ευρώ συνέχισαν να αυξάνονται, κυρίως λόγω των αυξήσεων κεφαλαίου. Ο μεσαύος δείκτης κεφαλαιακής καθαρής κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 (CET1) ανήλθε σε 15,4% το 2016, από 14,4% το 2015. Η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα παρέμεινε σχετικά χαμηλή κατά τη διάρκεια του έτους καθώς οι διαρθρωτικές ανεπάρκειες εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την κερδοφορία σε πολλές χώρες . Συγκεκριμένα, ενώ ο λόγος διάμεσου μη εξυπηρετούμενου δανείου (NPL) μειώθηκε περαιτέρω, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέμεινε επίμονα υψηλό σε ορισμένες χώρες.
Το συνολικό μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα της ζώνης του ευρώ τον Μάρτιο του 2017 ανήλθε σε 76,2 τρισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 70,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ το Δεκέμβριο του 2015 και 55,0 τρισεκατομμυρίων ευρώ το Δεκέμβριο του 2008. Μεταξύ του 2008 και του 2016 το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα αυξήθηκε από 5,3 σε 6,4 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Αν και η σχετική σημασία των μη τραπεζών (ασφαλιστών, συνταξιοδοτικών ταμείων, ταμείων χρηματαγοράς – ΑΚΧΑ και άλλων χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών) έχει αυξηθεί σταθερά από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, φαίνεται ότι υπήρξε πρόσφατη παύση της τάσης αυτής. Όσον αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, το μερίδιο του μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού τομέα αυξήθηκε από 43% το 2008 σε 55% στις αρχές του 2017. Μια αντίστοιχη πτώση αρχικά είχε το μερίδιο των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ), αλλά αυτή η τάση να σταματήσει πρόσφατα,
Στο σημερινό περιβάλλον χαμηλών αποδόσεων, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΟΣΔΕ) σε ορισμένες χώρες έχουν μετατοπίσει τα χαρτοφυλάκιά τους σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης για την αύξηση του εισοδήματος από επενδύσεις. Η κερδοφορία του ασφαλιστικού κλάδου περιορίστηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά η φερεγγυότητά του υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις του εποπτικού καθεστώτος Solvency II της ΕΕ.
Η ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από την επέκταση του μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού τομέα μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, συνέχισε την κοσμική εξέλιξή του το 2016: το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού στον τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων – εξαιρουμένων των ΑΚΧΑ – αυξήθηκε κατά 7% και έχουν αυξηθεί κατά περίπου 160% από το 2008. Ταυτόχρονα, τα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού στον τομέα των ΑΚΧ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 15% ετησίως από το τέλος του 2013, όταν έφθασαν στο κατώτατο σημείο. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών χρηματοπιστωτικών οχημάτων της ζώνης του ευρώ (ΧΡΕΣ) συνέχισε να μειώνεται ελαφρώς κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2016 λόγω της παρατεταμένης αδύναμης δραστηριότητας τιτλοποίησης από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ. Το τελευταίο τρίμηνο του 2016, η τιτλοποίηση σημείωσε, αν και μέτρια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ , , , , , , , ,

Related Posts

Comments are closed.Η «ΔΕΣΜΕΥΣΗ» (ψηφιακή εφημερίδα) θα ενημερώνει
τους αναγνώστες της σε Ελλάδα και εξωτερικό με συνέπεια, σε όποιες πολιτικές και οικονομικές αλλαγές προκύψουν.

Στόχος είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν το ψηφιακό έντυπο και να αναγνωρίσουν την δημοσιογραφική έρευνα για να μπορούν να αγγίξουν όλες τις πτυχές της αλήθειας.


Η αρχή της δημοσιογραφίας είναι "όλα στο φώς" και ο αναγνώστης θα κρίνει και θα διαπιστώσει τα πραγματικά γεγονότα.

«Πρώτα Θέματα»
Επιπροσθέτως μέσω της εφημερίδας θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή τα «Πρώτα Θέματα». Πρόκειται για τις κυριότερες ειδήσεις της βδομάδας.