Εκλογή νέου μέλους ΔΣ Τράπεζας Πειραιώς

Καταχωρήθηκε από τον χρήστη στις 4 Δεκέμβριος 2017, στις 19 : 22 ΜΜ Print

Εκλογή νέου μέλους ΔΣ Τράπεζας Πειραιώς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2017, εξέλεξε, σε συνέχεια της από 24 Νοεμβρίου 2017 επιστολής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3864/2010, τον κ. Per Anders Fasth, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Μπερίτση, η οποία υπέβαλε την παραίτησή της. Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Karel De Boeck του Gerard, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικά Μέλη
Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος
Ηλίας Μίλης του Δημητρίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Arne Berggren του Sten, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικά Μέλη
Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Per Anders Fasth του Jörgen, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/2010

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

Comments are closed.Η «ΔΕΣΜΕΥΣΗ» (ψηφιακή εφημερίδα) θα ενημερώνει
τους αναγνώστες της σε Ελλάδα και εξωτερικό με συνέπεια, σε όποιες πολιτικές και οικονομικές αλλαγές προκύψουν.

Στόχος είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν το ψηφιακό έντυπο και να αναγνωρίσουν την δημοσιογραφική έρευνα για να μπορούν να αγγίξουν όλες τις πτυχές της αλήθειας.


Η αρχή της δημοσιογραφίας είναι "όλα στο φώς" και ο αναγνώστης θα κρίνει και θα διαπιστώσει τα πραγματικά γεγονότα.

«Πρώτα Θέματα»
Επιπροσθέτως μέσω της εφημερίδας θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή τα «Πρώτα Θέματα». Πρόκειται για τις κυριότερες ειδήσεις της βδομάδας.