Αμετάβλητες συναλλαγές παραγώγων

Καταχωρήθηκε από τον χρήστη στις 11 Ιούλιος 2017, στις 14 : 51 ΜΜ Print

Αμετάβλητες συναλλαγές παραγώγων

Αμετάβλητη παρέμεινε η πίστωση σε δύο χρηματοδοτούμενους τίτλους και στις  συναλλαγές παραγώγων κατά την περίοδο αναφοράς των τριών μηνών που έληξε τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Όσον αφορά την παροχή της χρηματοδότησης που εξασφαλίζονται με τίτλους σε ευρώ, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν μείωση των ποσοστών χρηματοδότησης / spreads για πολλά είδη εξασφαλίσεων, ιδιαίτερα κρατικά ομόλογα και περαιτέρω αύξηση της χρήσης των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (ΚΑΣ) για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, και την αύξηση της η ζήτηση τόσο για τη χρηματοδότηση που είναι εξασφαλισμένα με μετοχές και για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση που εξασφαλίζονται από την εγχώρια κρατικά ομόλογα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

ΔΙΕΘΝΗ , , , , , , ,

Related Posts

Comments are closed.Η «ΔΕΣΜΕΥΣΗ» (ψηφιακή εφημερίδα) θα ενημερώνει
τους αναγνώστες της σε Ελλάδα και εξωτερικό με συνέπεια, σε όποιες πολιτικές και οικονομικές αλλαγές προκύψουν.

Στόχος είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν το ψηφιακό έντυπο και να αναγνωρίσουν την δημοσιογραφική έρευνα για να μπορούν να αγγίξουν όλες τις πτυχές της αλήθειας.


Η αρχή της δημοσιογραφίας είναι "όλα στο φώς" και ο αναγνώστης θα κρίνει και θα διαπιστώσει τα πραγματικά γεγονότα.

«Πρώτα Θέματα»
Επιπροσθέτως μέσω της εφημερίδας θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή τα «Πρώτα Θέματα». Πρόκειται για τις κυριότερες ειδήσεις της βδομάδας.