Έγκριση αποχώρησης Ηνωμένου Βασιλείου

Καταχωρήθηκε από τον χρήστη στις 30 Μάρτιος 2017, στις 12 : 34 ΜΜ Print

Έγκριση αποχώρησης Ηνωμένου Βασιλείου

Η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε πρόταση ψηφίσματος που συνέταξαν οι ηγέτες των τεσσάρων πολιτικών ομάδων και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία καθορίζονται οι όροι τους για την τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οποιασδήποτε συμφωνίας αποχώρησης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το σχέδιο ψηφίσματος θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια την επόμενη Τετάρτη 5 Απριλίου 2017.
Η πρόταση αποδίδει μεγάλη σημασία στη δίκαιη μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ-27 και τονίζει την ανάγκη της αμοιβαιότητας και της μη διάκρισης μεταξύ των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην Ένωση και των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με την απόφαση το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και να σέβεται όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της ΕΕ μέχρι την αποχώρηση του, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων του βάσει του υφιστάμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης, ακόμη και αν αυτές επεκτείνονται χρονικά πέραν της ημερομηνίας αποχώρησης του. Αυτό σημαίνει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεχίσει να αποδέχεται τις τέσσερις ελευθερίες, την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις γενικές δημοσιονομικές εισφορές και την τήρηση της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ μέχρι την αποχώρηση του. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν στη σημασία της αντιμετώπισης του ζητήματος των συνόρων μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
«Μια ομαλή έξοδος αποτελεί απόλυτη απαίτηση και προϋπόθεση για οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΗΒ. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Το προνόμιο της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ ενέχει ευθύνες και αυτές οι ευθύνες συνεπάγονται τη διασφάλιση των τεσσάρων ελευθεριών. Οι τέσσερεις ελευθερίες είναι η συγκολλητική ουσία που την κρατά ενωμένη και είναι αδιαίρετες» δήλωσε ο Antonio Tajani, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν ότι μπορούν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενες μεταβατικές διευθετήσεις βασισμένες σε σχέδια για την μελλοντική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, αλλά μόνον εφόσον και όταν θα έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος προς μία συμφωνία αποχώρησης. Μία συμφωνία για την μελλοντική σχέση μπορεί να ολοκληρωθεί αφού το ΗΒ έχει ήδη αποχωρήσει από την ΕΕ, ενώ οι μεταβατικές ρυθμίσεις δεν μπορεί να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ετών.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η βρετανική κυβέρνηση ενεργοποίησε την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 το άρθρο 50 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο αποτελεί την επίσημη κοινοποίηση της πρόθεσης ενός κ-μ να αποχωρήσει από την Ένωση. Από τις 29 Μαρτίου 2017 η Βρετανία θα έχει δύο χρόνια για να διαπραγματευτεί μια συμφωνία αποχώρησης. Επίσης, οι δύο πλευρές θα πρέπει να προσδιορίζουν τις μελλοντικές εμπορικές τους σχέσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 50 ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποχωρήσει από αυτή. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες. Μόλις ενεργοποιηθεί το άρθρο 50, οι δύο πλευρές έχουν δύο χρόνια διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή μπορεί να επεκταθεί με ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας, παρόλα αυτά υπάρχει η πιθανότητα αυτό να μην επιτευχθεί.
Η συμφωνία αποχώρησης καλύπτει ζητήματα όπως:
• Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στη Βρετανία
• Τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών στην ΕΕ
• Οι οικονομικές υποχρεώσεις που ανέλαβε η Βρετανία ως κράτος μέλος
• Συνοριακά ζητήματα (ειδικά μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας)
• Η έδρα των ευρωπαϊκών ορΤι καλύπτει η συμφωνία για το γανισμών
• Οι διεθνείς δεσμεύσεις που έλαβε η Βρετανία ως κράτος μέλος της Ένωσης (για παράδειγμα η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα)
Η συμφωνία για το μελλοντικό πλαίσιο συνεργασίας θα καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη συνεργασία των δύο πλευρών σε διάφορα θέματα, όπως η άμυνα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η έρευνα και η εκπαίδευση.
Βασικό κομμάτι της συμφωνίας θα αφορά τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις.
Μόλις η Βρετανία επικαλεστεί το άρθρο 50, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κ-μ, θα ορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές που θα λειτουργήσουν ως βάση της διαπραγμάτευσης. Επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο πρώην επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Κατά την παρουσίασή του στο ΕΚ, ο κ. Μπαρνιέ, αρίθμησε σειρά αρχών που θα τηρηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις: οι τέσσερις ελευθερίες πρέπει να μείνουν αδιαίρετες, οποιαδήποτε μεταβατική συμφωνία πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη, η ένταξη στην ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε ίσους όρους ανταγωνισμού και στο σεβασμό των κανόνων του ανταγωνισμού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί με τρίτες χώρες και τέλος η στενή συνεργασία στο τομέα της άμυνας και της ασφάλειας είναι επιθυμητή.
Αν δεν υπάρξει συμφωνία ούτε και επέκταση των διαπραγματεύσεων, τότε η Βρετανία εγκαταλείπει αυτόματα την ΕΕ μετά την περίοδο των δύο ετών. Επίσης, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο πλευρών, οι συναλλαγές της Βρετανίας με την ΕΕ θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ , , , , ,

Related Posts

Comments are closed.Η «ΔΕΣΜΕΥΣΗ» (ψηφιακή εφημερίδα) θα ενημερώνει
τους αναγνώστες της σε Ελλάδα και εξωτερικό με συνέπεια, σε όποιες πολιτικές και οικονομικές αλλαγές προκύψουν.

Στόχος είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν το ψηφιακό έντυπο και να αναγνωρίσουν την δημοσιογραφική έρευνα για να μπορούν να αγγίξουν όλες τις πτυχές της αλήθειας.


Η αρχή της δημοσιογραφίας είναι "όλα στο φώς" και ο αναγνώστης θα κρίνει και θα διαπιστώσει τα πραγματικά γεγονότα.

«Πρώτα Θέματα»
Επιπροσθέτως μέσω της εφημερίδας θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή τα «Πρώτα Θέματα». Πρόκειται για τις κυριότερες ειδήσεις της βδομάδας.